نگاهی به عایق ساختمانی ایزوگام http://tlayers.mihanblog.com 2017-12-12T05:42:00+01:00 text/html 2017-03-25T01:45:00+01:00 tlayers.mihanblog.com اردشیر پاوه تعریف ایزوگام http://tlayers.mihanblog.com/post/1 <p>&nbsp; <a href="http://imgur.com/a/2hTjE" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i.imgur.com/ayFVK4J.jpg" alt="تعریف ایزوگام"></a></p><p><a href="https://siahgumeshargh.com" target="" title="">ایزوگام</a>&nbsp;نام یک عایق رطوبتی پیش‌ساخته است که به سبب محافظت از بام ساختمان در مقابل رطوبت و سایر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86" target=""  ="" title="">عوامل جوی</a>&nbsp; مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع <b>استاندارد</b> ایزوگام با طول ۱۰ متر و عرض ۱ متر و با ضخامت ۴ میلی‌متر تولید می‌گردد و به صورت رول شده بسته بندی می‌شود. هر رول ایزوگام پس از انجام پروسه بسته بندی حدود ۴۰ کیلوگرم ورن دارد.&nbsp; امکان تغییر در وزن هر رول تا بین ۳۹ تا ۴۱ کیلوگرم نیز وجود دارد، به عبارت دیگر وزن هر رول بین سی و نه تا چهل و یک گرم نوسان دارد. ایزوگامی که وزنی کمتر یا بیشتز از این بازه داشته باشد یا در تولید آن از مواد نامرغوب استفاده شده است و یا واحد نظارت کیفی&nbsp; تولیدی پروسه نظارت بر روی ایزوگام تولید شده را به خوبی انجام نداده است.&nbsp;</p>