نگاهی به عایق ساختمانی ایزوگام tag:http://tlayers.mihanblog.com 2017-12-12T05:42:01+01:00 mihanblog.com تعریف ایزوگام 2017-03-25T06:15:00+01:00 2017-03-25T06:15:00+01:00 tag:http://tlayers.mihanblog.com/post/1 اردشیر پاوه   ایزوگام نام یک عایق رطوبتی پیش‌ساخته است که به سبب محافظت از بام ساختمان در مقابل رطوبت و سایر عوامل جوی  مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع استاندارد ایزوگام با طول ۱۰ متر و عرض ۱ متر و با ضخامت ۴ میلی‌متر تولید می‌گردد و به صورت رول شده بسته بندی می‌شود. هر رول ایزوگام پس از انجام پروسه بسته بندی حدود ۴۰ کیلوگرم ورن دارد.  امکان تغییر در وزن هر رول تا بین ۳۹ تا ۴۱ کیلوگرم نیز وجود دارد، به عبارت دیگر وزن هر رول بین سی و نه تا چهل و یک گرم نوسان دارد. ایزوگامی که وزنی   تعریف ایزوگام

ایزوگام نام یک عایق رطوبتی پیش‌ساخته است که به سبب محافظت از بام ساختمان در مقابل رطوبت و سایر عوامل جوی  مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع استاندارد ایزوگام با طول ۱۰ متر و عرض ۱ متر و با ضخامت ۴ میلی‌متر تولید می‌گردد و به صورت رول شده بسته بندی می‌شود. هر رول ایزوگام پس از انجام پروسه بسته بندی حدود ۴۰ کیلوگرم ورن دارد.  امکان تغییر در وزن هر رول تا بین ۳۹ تا ۴۱ کیلوگرم نیز وجود دارد، به عبارت دیگر وزن هر رول بین سی و نه تا چهل و یک گرم نوسان دارد. ایزوگامی که وزنی کمتر یا بیشتز از این بازه داشته باشد یا در تولید آن از مواد نامرغوب استفاده شده است و یا واحد نظارت کیفی  تولیدی پروسه نظارت بر روی ایزوگام تولید شده را به خوبی انجام نداده است. 

]]>